[THÔNG BÁO] Nghỉ gửi pass hai ngày T7 & CN.

Featured

Hiện tại máy tính mình đang bị hỏng nên đành phải tạm dừng gửi pass trong hai ngày 9 – 10/9. Mình sẽ gửi pass trở lại vào ngày 11/9.

Advertisements